Välkommen till Wennerbergsgården

Wennerbergsgården är en före detta prästbostad från 1700-talet, där Lidköpingssonen Gunnar Wennerberg föddes. Läs mer här.

Wennerbergsgården ägs i dag av bolaget Epikuré Fastigheter AB. Bottenplanet hyrs för närvarande av SPF Lidköping och de övriga planen disponeras av Epikurés aktieägare.Gunnar Wennerberg 
i 20-årsåldern.Wennerbergsgården i början 
av 1900-talet.


KONTAKT

Wennerbergsgården
Wennerbergsvägen 2
531 34 Lidköping
Hitta till Wennerbergsgården

T
elefon
0510-849 10

Kontaktperson
Göran Gustafsson

© Wennerbergsgården 2009